McDonald's Cup
McDonalds Cup

Informácie o turnaji

McDonald's Cup 2021/2022 – začíname 23. ročník

Školská súťaž v malom futbale 10-členných koedukovaných družstiev chlapcov a dievčat 1. stupňa základných škôl (U10 - nar. 1. 9. 2011 a mladší, pričom musia spĺňať obidve kritériá.) *Platné pre 23. ročník McDonald´s Cup 2021/22.

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

VŠETKY DOKUMENTY K 23. ROČNÍKU

HARMONOGRAM PRIEBEHU SÚŤAŽE

Dátum
do 30. 9. 2021 prihlasovanie škôl do turnaja
od 10.10. 2021 do 14.3. 2022 školské kolá predkolá a kvalifikačné kolá
od 15.3. 2021 do 8. 5. 2022 okresné kolá a regionálne kolá
10. 5. 2022 - 19. 5. 2022 8 krajských kôl
9.6. - 10. 6. 2022 Finále - Majstrovstvá Slovenska