McDonald's Cup
McDonalds Cup

Ako sa ZÚČASTNIŤ

Do žiackeho futbalového turnaja McDonald’s Cup môžete zapojiť všetky dievčatá a chlapcov z vašej triedy s dátumom narodenia 1.9.2009 a mladších. Stačí poprosiť učiteľa, aby vašu školu zaregistroval na našom webe a založiť profil vášho družstva.

Za jednu triedu je možné zostaviť aj dve družstvá alebo dokonca aj viac družstiev. Víťazná trieda/škola postupuje cez kvalifikačné a regionálne kolá do obvodného alebo priamo do okresného kola. Víťazi okresov sa stretnú v krajskom kole. Vyvrcholením príslušného ročníka McDonald´s Cupu bude Finále – Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald´s Cup, kde sa rozhodne o absolútnom víťazovi turnaja.

1. Zostavte školské družstvo

Zostavte tím žiakov a žiačok od 6 do 11 rokov (nar. 1.9.2008 a mladších). Podporujte v nich chuť športovať.

2. Zaregistrujte svoju školu na webe

Nezabudnite včas založiť profil svojho tímu. Je to jednoduché a zvládnete to za pár minút.

3. Hrajte!

A teraz je už len na vás a vašich zverencoch. Poctivo trénujte, užívajte si hru a prebojujte sa až do finále! Veľa šťastia!


Organizačný štáb

Priebeh turnaja koordinuje a riadi Slovenský organizačný štáb McDonald´s Cupu, ktorý plánuje harmonogram príslušného ročníka, upresňuje pravidlá, informuje a školí organizátorov súťaže v okresoch a krajoch. Vydáva aktualizované metodické pokyny pre okresných a krajských garantov turnaja. Zabezpečuje marketingovú a mediálnu podporu turnaja, distribúciu pravidiel a spolu s firmami Česlog s.r.o. a HAVI Logistics s.r.o. rozposiela ceny. Materiálne zabezpečuje sprievodné akcie pri krajských finále a celoslovenskom finále. Prideľuje krajským a okresným štábom finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže. Je rovnako konečným odvolacím orgánom súťaže v prípade protestu, pripomienok a námetov v organizácii a riadení súťaže v priebehu celého školského roka. Všetky informácie sú zverejnená na stránke turnaja www.mcdonaldscup.sk.

Krajské štáby

Koordinujú organizáciu turnaja vo svojom kraji a krajské finále súťaže. K tomu účelne využívajú finančné prostriedky pridelené Slovenským organizačným štábom súťaže. Rovnako informujú Slovenský organizačný štáb o zmenách u okresných garantov a navrhujú prípadné zmeny v organizácii turnaja vo svojom kraji podľa aktuálnych podmienok.

Okresní organizátori

Koordinujú činnosť na školách príslušného okresu, stanovia počet a postupový kľúč obvodných finále a organizujú obvodné finále. Ťažisko činnosti a koordinácie súťaže leží na krajských koordinátoroch a organizátoroch obvodných kôl.

Školský garant turnaja

Školský garant turnaja (učiteľ, tréner, rodič...) je v kontakte s okresným štábom a organizuje turnaj na škole, poprípade vo svojom okrsku. Prihlasuje družstvá do okrskových (okresných) kôl. Riaditeľ podpisom súpisky potvrdzuje, že sa jedná o žiakov príslušnej školy. Prihlášku do turnaja nájdete na www.mcdonaldscup.sk - online prihlásenie odstraňuje papierovanie a ďalšou výhodou je automatická registrácia/prihlásenie do turnaja aj do súťaže Srdcom spolu. Súpisku predkladá vedúci tímu pri prezencii riaditeľovi príslušného kola na základe informácií z propozícií. Pokiaľ súpiska nemá predpísané náležitosti, má usporiadateľ právo štart družstva odmietnuť.

Organizačná štruktúra turnaja

McDonald´s Cup je postupový turnaj školských družstiev, ktorý začína triednym a školským kolom a ktorého sa môžu z jednej triedy zúčastniť aj dve družstvá alebo dokonca aj viac družstiev. Tieto kolá odporúčame hrať dlhodobo a záverečný turnaj školy potom určí víťaza. Víťazná trieda potom postúpi do obvodného alebo priamo do okresného kola. Víťazi okresov sa stretnú v krajskom kole a vyvrcholením príslušného ročníka McDonald´s Cupu bude Finále – Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald´s Cup.

Kód kraja

Okresy

, {{okres.nazev}}