McDonald's Cup
McDonalds Cup

Krajské štáby

{{MapCtrl.map.kraj}}

Okresný úrad – Odbor školstva:

{{MapCtrl.map.ouos.jmeno}}

{{MapCtrl.map.ouos.tel}}
{{MapCtrl.map.ouos.mobil}}

{{MapCtrl.map.ouos.email}}

Slovenský futbalový zväz:

{{MapCtrl.map.sfz.jmeno}}

{{MapCtrl.map.sfz.tel}}
{{MapCtrl.map.sfz.mobil}}

{{MapCtrl.map.sfz.email}}

Kontakt

Telefón

 +421 911 962 629

Napíšte nám