McDonald's Cup
McDonalds Cup

FINÁLOVÁ OSMIČKA JE KOMPLETNÁ

6/6/2016

8 najlepších družstiev Slovenska, víťazov krajských kôl,
bude bojovať o titul Majstra Slovenska:


BA kraj - ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava III
BB kraj - ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
KE kraj - ZŠ Okružná 17, Michalovce
PO kraj - ZŠ Wolkerova 10, Bardejov
ZA kraj - ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina
TN kraj - ZŠ Novomeského 11,Trenčín
NR kraj - ZŠ M. Jókaiho s VJM Mieru 2, Komárno
TT kraj - ZŠ M. Bela Kláštorná 4, Šamorín

FINÁLE 18. ročníka McDONALD’S CUPu – MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
Kedy: 16. – 17. jún 2016 (štvrtok - piatok)
Kde: NÁRODNÉ TRÉNINGOVÉ CENTRUM SFZ POPRAD

Najnovšie aktuality