McDonald's Cup
McDonalds Cup

HARMONOGRAM turnaja

McDonald´s Cup je postupový turnaj školských družstiev, ktorý začína triednym a školským kolom a ktorého sa môžu z jednej triedy zúčastniť aj dve družstvá alebo dokonca aj viac družstiev. Tieto kolá odporúčame hrať dlhodobo a záverečný turnaj školy potom určí víťaza. Víťazná trieda potom postúpi do obvodného alebo priamo do okresného kola. Víťazi okresov sa stretnú na krajskom kole a vyvrcholením príslušného ročníka McDonald ́s Cup bude Finále – Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ – McDonald´s Cup.

Prihlasovanie do turnaja

do 31. 10. 2018

Predkolá: školské a kvalifikačné kolá, regionálne kolá

do 23. 3. 2019

Okresné kolá

do 6. 5. 2019

8 krajských kôl

14.5. - 24. 5. 2019

Finále Majstrovstvá Slovenska

6.6. - 7. 6. 2019

Prihlasovanie do turnaja

do 31. 10. 2018

Predkolá: školské a kvalifikačné kolá, regionálne kolá

do 23. 3. 2019

0kresné kolá

do 6. 5. 2019

Kontakt

Telefón

 +421 911 962 629

Napíšte nám